Els menjadors escolars tenen un paper molt important en l’alimentació i l’educació dels nens i les nenes que utilitzen aquest servei. En ell, realitzen el principal àpat del dia durant bona part de l’any i hi passen una tercera part del temps que romanen a l’escola, repartit entre l’estona de l’àpat i l’estona de lleure.

Actualment, un alt percentatge de nens i nenes mengen cada dia en un menjador escolar. Està demostrat que aquesta hora influeix directa i positivament a millorar els hàbits dels infants. L’hora de dinar no només és el moment en què els nens i les nenes fan l’àpat del migdia sinó que també és un espai idoni per treballar tot un seguit d’actituds relacionades amb la higiene, l’alimentació, la sostenibilitat, el consum responsable (saber reconèixer la gana i la set que tinc), l’ordre i la convivència i els hàbits socials a taula: comportament, to de veu, responsabilitat en les tasques de parament i desparament de la taula,…

 

A més a més, durant tota aquesta estona hi trobem una part de temps de lleure que afavoreix la interrelació entre els infants. Gaudir del seu temps de lleure, compartir, ser creatius, participar, generar estímuls, adaptar-se, descobrir, generar empatia, són alguns dels valors educatius que es treballen dia a dia en els menjadors escolars.

En definitiva, a part de ser l’estona de dinar i l’estona de lleure, els menjadors escolars són espais amb un enorme potencial educatiu i un gran potencial transformador. Els menjadors ajuden als infants a adquirir bons hàbits alimentaris, a aprendre la relació entre l’alimentació i la salut i a generar un paper molt important de socialització i relació entre ells.

Des de Divertàlia creiem i treballem en quatre grans eixos com són:

  • els hàbits, els valors i les actituds
  • el creixement personal
  • l’alimentació saludable
  • les activitats de lleure i l’esport

Aprofitem per potenciar-los al màxim dins dels nostres menjadors escolars i dotar-los d’aquest potencial transformador i educatiu tant necessari per tots els nens i nenes.

Creiem i treballem en el potencial educatiu dels menjadors escolars.