Aquesta setmana ha tornat l’activitat a les escoles i als menjadors escolars. Davant una època de dubtes i incertesa, us volem explicar el perquè aquests espais són segurs. Quines mesures cal prendre? Quants infants hi haurà al servei? Com s’oferirà l’àpat?  De ben segur que moltes famílies es formulen aquestes preguntes.

Als menjadors escolars tot el personal ha hagut d’adaptar, en primer lloc, noves mesures. Aquestes, també, serveixen per complir una sèrie de nous requisits. Des de Divertàlia, hem estat treballant per complir amb totes les mesures d’higiene i de seguretat. Els espais dels menjadors escolars són segurs i treballem, a més, per evitar el contagi de la covid-19, tan a les cuines com als protocols de menjador.

Amb la tornada a l’escola arriba la preocupació sobre la seguretat dels menjadors escolars en aquesta època de pandèmia. També hi ha famílies que es pregunten si és segur deixar els infants a menjar a l’escola o no. Us ho expliquem tot seguit.


Els menjadors escolars tornen a obrir portes aquest mes de setembre i ho fan seguint estrictes protocols d’higiene i de seguretat


Entre les mesures que s’adoptaran hem de tenir clara una premisa bàsica. En primer lloc, hem de saber que totes les mesures poden canviar segons la necessitat de cada moment. Entenem que la situació, potser, no és la mateixa al gener que a la realitat que tenim aquest setembre. Hem aplicat una sèrie de pautes d’higiene que reforcen les que ja teníem. A més, també, hem establert unes pautes de seguretat alimentària per reduir al màxim els contactes.

Els menjadors escolars estaran actius des del primer dia de curs. La tendència passarà per fer més torns de menjador i, també, d’estones de lleure i esbarjo. Es fan coindir, a cada torn, infants dels mateixos grups estables de les mateixes aules. Amb això es garanteix la traçabilitat de qualsevol brot de covid-19 que pugui sorgir, ja sigui en un grup o en varis.


Els infants que es queden al servei dels menjadors escolars es divideixen en diferents torns, respectant sempre els grups estables de cada aula


Els alumnes que no pertanyen al mateix grup de convivència i que coincideixin a l’espai dels menjadors escolars es separaran en diferents taules i, també, diferents espais. En cas que per motius d’espai hagin de coincidir en una mateixa taula, els protocols també diuen que s’ha de deixar un espai adicions lliure entre ells. Aquest pot ser, per exemple, una cadira buida.

Els àpats es fan, preferiblement, a l’espai habitual. Tanmateix, però, si es requereix habilitar aules o altres espais, existeix la opció de poder-ho dur a terme. El menjar es serveix en plats individuals per tal d’evitar que els infants el comparteixin. Això s’aplica, principalment, a plates d’enciam o altres menjars que fa uns mesos podrien estar al centre de la taula.

A les taules no es posaran estris d’ús comú. L’aigua es pot servir en una sola gerra però l’haurà de servir sempre una mateixa persona, ja sigui un membre de l’equip de monitoratge o un mateix infant durant tot el menjar.

Els equips de monitoratge aniran degudament protegits amb la mascareta i insistirem molt en els rentats de mans d’abans i de després de l’àpat.

Arriba un nou curs als menjadors escolars; un curs ple de canvis i d’incerteses on mantindrem la nostra essència de sempre. Bon curs a tothom!