Els menjadors escolars han adquirit una gran importància als darrers anys a causa, sobretot, de factors diferencials. Els menjadors escolars són una necessitat per a la gran majoria de famílies. Els horaris laborals i el ritme de vida diari, no permeten una completa conciliació familiar.

Per tant, aquesta etapa infantil és important per consolidar una sèrie d’hàbits. Aquests, de ben segur, romandran fins a l’edat adulta. A més, en aquestes etapes, no només s’ha de proporcionar una aportació adequada d’energia i nutrients.


Els menjadors escolars són, actualment, una necessitat per a una gran part de les famílies 


A part d’aquesta aportació de nutrients, s’ha d’incidir en un treball educatiu alimentari. Aquests hàbits han de perdurar, també, al llarg del temps.

En aquest sentit, els menjadors escolars, exerceixen una funció educativa de manera que serveixen per fomentar una dieta variada i equilibrada.

Aprendre, des de ben petits, a créixer sans i forts a través d’un estil de vida saludable és una de les prioritats dels menjadors escolars de Divertàlia. En conseqüència, desenvolupem, també, diferents tallers i activitats dedicats a l’alimentació saludable. També treballem les tradicions gastronòmiques, les festes populars i la coneixença dels aliments de temporada.


Als nostres menjadors escolars treballem hàbits alimentaris i, també, apostem per l’educació per a la responsabilitat


L’objectiu principal de l’espai del menjador és el consum d’una dieta equilibrada. Per tant, el servei esdevé un important complement educatiu. A part dels hàbits alimentaris, però, també n’ha d’atendre a d’altres.

Educació per a la salut i la higiene: encaminats a desenvolupar i reforçar l’adquisició d’hàbits d’higiene personal com pot ser raspallar-se les dents o rentar-se les mans abans i després de dinar.

Educació per la responsabilitat: fent partícip als infants, en funció de la seva edat, de els tasques que es desenvolupen cada dia als menjadors.

Educació en el lleure: planificant activitats que contribueixin al desenvolupament de la personalitat i ajudin a fomentar hàbits socials i culturals.

Educació per la convivència: fomentant el companyerisme i les actituds de respecte, educació i tolerància entre els membres de la comunitat escolar.