A l’estona de lleure dels nostres menjadors escolars potenciem, sobretot, els jocs cooperatius. Són jocs en els quals la col·laboració entre els infants participants és, per tant, un element essencial. Aquesta tipologia de joc posa en dubte, a més, els mecanismes dels jocs competitius. Creen un clima distès i favorable a la cooperació en grup.

Els menjadors escolars pretenen, en primer lloc, potenciar aquest tipus de jocs ja que tots els infants tenen oportunitat de participar-hi. D’aquesta manera ningú queda exclòs del punt central del joc. Eviten l’estereotip del “bon” o “mal” jugador. Aquí, tot el grup funciona com a conjunt de manera que tots els infants poden aportar diferents habilitats i, també, diferents capacitats.


A l’estona de lleure dels nostres menjadors escolars potenciem, sobretot, la pràctica de jocs cooperatius


Els jocs cooperatius als menjadors escolars busquen la participació de tots els infants, sense que ningú en quedi exclòs. La proposta del clima que genera està orientat, a més, cap a metes col·lectiva i no pas cap a metes individuals. Es centren en la unió i en la suma d’aportacions individuals mentre que el joc competitiu es basa en els uns contra els altres.


Els jocs cooperatius als menjadors escolars busquen la participació de tots els infants, sense que ningú en quedi exclòs


Els jocs cooperatius són propostes que busquen promoure actituds de sensibilització, cooperació, comunicació i, també, solidaritat. Els infants juguen amb els altres i no contra els altres. Juguen per superar desafiaments i no per superar als altres.

El comportament és producte dels valors que socialment rebem, dels models que veiem i dels reforços que obtenim.

La proposta planteja la participació de tots els infants per assolir un objectiu comú. Per tant, tots juguen junts sense la pressió de la competició per assolir un resultat. En no existir la preocupació per guanyar o perdre, l’interès es centra en la participació. Des del punt de vista educatiu dels menjadors escolars, l’interès es centra en el procés i no en el resultat.


Els jocs cooperatius als menjadors escolars ajuden a promoure una serie d’habilitats i actituds


A través del joc cooperatiu es promouen diferents actituds i habilitats. En primer lloc, actituds cooperatives així com, també, habilitats socials, desenvolupament personal i, finalment, a més, valors com l’empatia i la creativitat.

A més, els jocs cooperatius als menjadors escolars estan associats a temes com el treball en equip, la resolució de conflictes, la solidaritat, la participació, la identitat i la interculturalitat.

Tot això afavorirà a l’aprenentatge, a la diversió i farà que els infants confiïn en les seves aptituds i els seus coneixements. A més, els motivarà a col·laborar amb altres infants per aconseguir un objectiu comú.