Els Casals d’Estiu són espais idonis per a l’organització de jocs i esport dirigit cap als infants. La unió de l’esport, l’educació i l’esbarjo és un dels trets més característics de les activitats estiuenques.

Els responsables i els educadors vetllen perquè els valors educatius de l’esport es facin realitat. La relació social és una de les qualitats que s’adquiereixen amb ell. És sabut que l’esport presenta nombrosos beneficis per a la salut dels infants, tan física com mentalment.

Les definicions de joc i d’esport van molt més enllà de l’exercici físic i del moviment de manera que conceptes com sentit de superació, esforç, treball en equip es posen de manifest en un esport que tingui, a més, un sentit educatiu.

La cooperació amb el company, el respecte cap a un mateix i cap al contrincant o la capacitat d’autocontrol, són valors educatius importants que s’adquireixen amb aquesta pràctica.


L’esport és un joc i s’entén que la gran majoria dels infants esitguin sempre disposats a la seva pràctica. A més, és una activitat motivadora.


Per tant, la importància d’educar a l’infant en el temps de lleure és tal que del seu ús adequat en pot dependre la seva trajectòria estudiantil.

Els beneficis que aporta el joc i l’esport, concretament durant l’etapa de la infància, són els següents:

  • Els ajuda a desenvoluparles seves habilitats socials ja que han d’obrir-se als altres.
  • Els serveix com a ingrés a la societat ja que han de seguir unes regles pautades. El fet d’haver de complir unes normes també contribueix a frenar impulsos excessius.
  • Afavoreix a la seva autonomia
  • Els ensenya a ser més empàtics i col·laboradors ja que han de jugar amb altres persones i les han de respectar

En conclusió, un dels aspectes importants dels Casals és el joc i l’esport ja que ensenya als infants a complir amb una sèrie de responsabilitats i obligacions i els aporta molts avantatges i beneficis.