Llegir és un dels hàbits més saludables que pot tenir qualsevol persona. Normalment, els adults són els que més llegeixen i els que haurien d’introduir aquesta afició als més petits de la casa. Aquesta setmana parlarem sobre la importància de llegir contes amb els infants.

Moltes vegades, els infants comencen a llegir a l’escola quan la mestra els ensenya els primers contes amb l’objectiu que es familiaritzin amb la lectura. Els beneficis d’aquest hàbit són nombrosos, pel que serà important que no només es quedi al centre escolar sinó que, a casa, els pares accedeixin a dedicar part del seu temps a llegir contes amb els infants.

Quan l’afició per la lectura es comparteix entre pares i fills, es crea un ambient amb molts beneficis pels infants. Quan llegim junts, podem comentar històries, assimilar millor que es llegeix i mostrar a l’infant certs aspectes que hagi pogut passar per alt. Per això, aquesta ha de ser una pràctica recorrent per afiançar l’afició dels nens per la lecura.


Llegir endinsa als infants a un món de fantasia i els aporta un gran nombre de beneficis


A continuació, citem els principals beneficis de llegir contes amb els infants:

  • Augmenta la seva creativitat. Quan els infants llegeixen un conte, s’introdueixen en un món màgic, del qua es senten partícips. Els agrada endinsar-se a la història.
  • Educació en valors. Els contes tenen molts aprenentatges inclosos. La col·laboració d’un adult ajudarà a identificar valors com l’amistat, la generositat o l’amabilitat.
  • Desenvolupament lector. Molts infants s’inicien a la lectura amb contes. Quan un infant llegeix acompanyat d’un adult, aquest el pot anar ajudant.
  • Millora ortogràfica. Els contes tenen paraules de fàcil comprensió i, gràcies a la lectura, els infants poden fixar-se com s’escriuen.
  • Augmenta la seva comprensió. A l’hora de llegir, l’infant es submergeix en una història i és necessari que l’entengui i que comprengui el missatge que es vol donar a través del conte. Un exercici molt efectiu que poden fer els adults és preguntar sobre què han llegit.

És cert que la gran majoria de pares i mares no disposen, per qüestions laborals, de molt de temps. L’únic que volen quan arriben a casa és relaxar-se i descansar. Així doncs, recuperem els hàbits de generacions passades i tornem a llegir contes amb els infants.