Arriba i setembre i comença un nou curs als nostres menjadors escolars. Els menjadors escolars tenen un paper molt important en l’alimentació i l’educació dels infants que utilitzen aquest servei.

En ell, realitzen el principal àpat del dia durant bona part de l’any i hi passen una tercera part del temps que romanen a l’escola, repartit entre l’estona de l’àpat i l’estona de lleure. Enguany, als nostres menjadors escolars els infants treballaran un centre d’interès dedicat a les intel·ligències múltiples.

La intel·ligència no es redueix a l’àmbit acadèmic. També és una combinació de totes les intel·ligències de les persones. Per definir aquests àmbits, Howard Gardner, va estudiar les habilitats dels infants i la forma en que es componien les seves habilitats. Finalment, va proposar 8 maneres de ser intel·ligents, les 8 intel·ligències múltiples.


Enguany el centre d’interès dels nostres menjadors escolars està dedicat a les intel·ligències múltiples


A continuació us definirem els 8 tipus d’intel·ligències múltipes. Totes elles les treballarem mitjançant recursos pedagògics i activitats als nostres menjadors escolars.

  • Lingüística: en primer lloc, la intel·ligència lingüística; l’àmplia utilització del llenguatge és part essencial per al desenvolupament d’aquest tipus d’intel·ligència. Capacitat per comprendre l’ordre i el significat de les paraules en la lectura, l’escriptura i, també, la capacitat per parlar i escoltar eficaçment. Als nostres menjadors escolars la treballarem mitjançant jocs de paraules, concursos d’oratòria així com l’escriptura de diaris.
  • Musical: La força d’aquesta intel·ligència és que necessita ser estimulada per tal de desenvolupar el seu potencial. Ja sigui per tocar un instrument o per poder escoltar una melodia amb sensibilitat. Les principals característiques són la capacitat d’escoltar, cantar, tocar instruments i crear música.
  • Lògica i Matemàtica: Mentre que les altres intel·ligències disten una mica del concepte tradicional, aquesta és la que més si acosta. Capacitat per identificar models, calcular, formular hipòtesis i utilitzar el mètode científic i el raonament. Per tant, aquesta intel·ligència la treballarem a través de puzles, experiment i, també, exercicis de lògica.
  • Cinètica i Corporal: Consisteix en fer servir el cos per resoldre problemes o realitzar activitats i es manifesta, sobretot, des de ben petits. Capacitat per fer activitats de força, de velocitat, flexibilitat i coordinació.

Als nostres menjadors escolars treballem per a desenvolupar, de forma mensual, cadascuna de les intel·ligències múltiples


  • Espacial: La seva principal característica és la de poder formar un model mental del món en tres dimensions. Els infants tenen la capacitat per presentar idees visualment, crear imatges mentals, dibuixar i visualitzar, també, amb molta precisió. Als menjadors escolars la treballarem a partir de recursos audiovisuals i il·lustracions.
  • Intrapersonal: Aquest tipus d’intel·ligència ens permet formar una imatge precisa de nosaltres mateixos. És funcional per a qualsevol àrea de la nostra vida ja que té la capacitat que ens fa plantejar-nos metes i objectius, avaluar habilitats, mostrar disciplina personal i treure el millor que portem a dins. Algunes activitats ideals per a potenciar-la són l’escriptura de reflexions del dia a dia.
  • Interpersonal: Treballar amb la gent i ajudar a les persones són les principals característiques d’aquest tipus d’intel·ligència. Es basa, sobretot, en ser empàtics i reconèixer els sentiments dels altres. El joc cooperatiu és una de les millor eines per a treballar-la als menjadors escolars  i als casals d’estiu.
  • Naturalista: En darrer lloc, la intel·ligència que té la capacitat d’observar la natura i identificar i classificar objectes.

Quins són els principals beneficis d’aquest treball als menjadors escolars?

Existeixen molts beneficis i molts avantatges per fer un treball d’aquest tipus però en volem destacar dos en concret:

En primer lloc, la motivació de l’infant ja que ens permet captar l’atenció de tots i cadascun dels nens i nenes que es queden al servei de menjadors escolars a l’hora de realitzar les activitats. També, fomenta la innovació per la seva flexibilitat i versatilitat.

Per què és important treballar totes les intel·ligències dels infants?

Conèixer, treballar i potenciar totes intel·ligències servirà als pares per poder conèixer millor les capacitats dels seus infants. Aquest tipus d’educació global potenciarà els seus punts forts i li oferirà un marge de punts de millora. La Generalitat de Catalunya va generar una enquesta d’auto coneixement per saber en quina de les 8 intel·ligències múltiples podrien destacar els més petits de la casa. La podreu trobar i contestar clicant aquí.

La teoria de les intel·ligències múltiples de Howard Gardner aposta per un model educatiu diferent. Per aquesta raó, als nostres menjadors escolars, treballem el desenvolupament de les diferents intel·ligències per potenciar les habilitats dels infants.

Treballar aquest centre d’interès facilita el treball d’aptituds de tot tipus, des de les habilitats socials fins a la presa de decisions, passant per la lògica o la resolució de conflictes.