Aquest curs et donarà eines per desenvolupar les teves habilitats a nivell professional i personal, en la direcció i motivació de persones. Coneixeràs recursos per motivar i millorar el potencial del teu equip de treball. Formació 100% SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.

Les persones som éssers emotius, a més de racionals, i ens novem amb objectius a complir.

A l’hora de realitzar qualsevol activitat, els individus tenim un punt de partida, que és l’inici de totes les accions. Un desenvolupament que és el mètode en el qual les portem a terme. Un objectiu, una finalitat, per la qual hem realitzat aquesta activitat.

D’acord a això que plantegem, la formació d’habilitats directives es centren en dos conceptes. En primer lloc, la motivació i, en segon , el lideratge. Podem entendre que la motivació és el que fa que el nostre cos s’activi. També és posar en moviment les nostres habilitats per obtenir els resultats esperats. El lideratge és el conjunt de capacitats que una persona té per influir en la ment de les persones o en un grup de persones determinat, fent que aquest equip treballi amb entusiasme, encara que la realitat sigui diferent, en l’assoliment de metes i objectius.

Els obejctius d’aquest curs són:

  • Conèixer habilitats necessàries per a la millora de la gestió i efectivitat del temps de treball.
  • Aprendre factors personals, situacionals i motivacionals
  • Adquirir habilitats que permetin millorar la motivació i la comunicació.

La formació d’habilitats directives inclou les habilitats com a directiu i com a persona. També, les habilitats com a motivador i les del desenvolupador de persones.