S’acosten els casals d’estiu. Aquesta setmana santa, l’escola EFA organitza a la seu de Divertàlia una formació per a monitors/es de lleure.

El curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil és una formació que prepara a l’alumnat per intervenir, de manera educativa, en diferents activitats. Aquestes formacions capaciten als alumnes a, en primer lloc, intervenir de forma directa en el lleure infantil i juvenil. També, els capaciten per organitzar, dinamitzar i, a més, avaluar aquestes activitats. Tot això, dins un marc de programació general d’una organització i aplicant, d’aquesta manera, tècniques específiques d’animació grupal.

Als nostres casals d’estiu, tots els monitors que estan i treballen amb els infants disposen d’aquesta titulació. És per nosaltres, sobretot, un distintiu de caràcter obligatori per a poder oferir un lleure de qualitat.


Als nostres casals d’estiu, tots els monitors disposen de la titulació oficial d’educació en el lleure infantil i juvenil


Aquesta formació va dirigida a persones majors de 18 anys interessades a treballar com a monitor de lleure.

Amb aquesta titulació, l’alumnat pot treballar en tres àmbits diferents com són:

  • L’àmbit escolar com a monitor/a de menjador, de pati o de suport d’activitats extraescolars
  • Educació en el lleure com a monitor/a de colònies, casals d’estiu, campaments, talleristes
  • Oci en general com a monitor/a de fires i de parcs, animadors turístics, educador/a especialitzada

Els principals continguts de la formació són activitats en el lleure infantil i juvenil, també processos grupals i educatius i, finalment, tècniques i recursos d’animació.

Aquest tipus de formació té tres objectius principals:

  1. Aprendre a intervenir de manera educativa en activitats de lleure i casals d’estiu
  2. Adquirir capacitats per organitzar, dinamitzar i avaluar les activitats
  3. Saber aplicar tècniques específiques d’animació grupal

Finalment, per superar el curs, cal assistir a un mínim del 85% de les classes de forma presencial, realitzar totes les tasques i rebre una avaluació positiva.