Aquesta setmana us parlarem de els dinàmiques de grup al casal d’estiu. A primera vista, aquests jocs poden semblar un xic superficials. En primer lloc, ens fa la impressió que són una forma amena de passar una bona estona i res més. Aquesta creença, però, només és certa en part.

Les dinàmiques de grup al casal d’estiu són, una bona manera de divertir-se desenvolupant actituds, hàbits i valors socials.  Són molt beneficioses per las infants.

Arribats a aquest punt, ens preguntem, què és una dinàmica grupal? Una dinàmica grupal és tota aquella activitat estructurada que té com a objectiu cohesionar els components d’un grup de persones a través de la seva posada en pràctica.


Les dinàmiques de grup al casal d’estiu són una bona manera de divertir-se desenvolupant actituds, hàbits i valors socials


Les dinàmiques de grup al casal d’estiu consisteixen en realitzar una activitat grupal fomentant la cohesió dels infants que hi participen. Tenen, també, molts beneficis. Us en destaquem els següents:

  • Sentiment de pertinença a un grup. En primer lloc, tenir consciència que pertànyer a un grup aporta als infants seguretat i fortalesa.
  • Autoconeixement. En les activitats amb altres infants poden descobrir característiques a més aptituds que desconeixen fins al moment.
  • Comunicació i socialització. Aprenen a comunicar-se de manera efectiva amb la resta de participants. De manera que la seva socialització augmenta.
  • Participació i divisió de tasques. Per aconsegui l’objectiu de qualsevol dinàmica de grup cal que cada infant aporti alguna cosa seva.
  • Resolució de conflictes. Aconsegueixen resoldre els problemes que sorgeixen aprenent dels errors.

Les dinàmiques de grup al casal d’estiu consisteixen en realitzar una activitat grupal fomentant la cohesió dels infants que hi participen


Tota dinàmica grupal es refereix, sobretot, al que passa a l’interior d’un grup. Les dinàmiques al casal d’estiu estan orientades a partir de 3 eixos fonamentals:

  1. Eix temàtic. Solen coincidir amb el centre d’interès que es treballa al llarg del casal d’estiu i els continguts que aquest proposa.
  2. Eix tècnic. Referit a la forma d’organització de la dinàmica de grup que han pensat l’equip d’educadors del casal d’estiu.
  3. Eix funcional. Per la seva naturalesa, a més, les dinàmiques de grup parteixen de la cooperació entre els seus membres per complir un objectiu determinat.

Per posar en pràctica una dinàmica grupal al casal d’estiu és important conèixer què és. També, quin és l’objectiu principal que la sostenta. Hem de tenir clar el que “amaguen” tots aquests jocs en equip que, a primera vista, poden semblar superficials.