Els nostres menjadors escolars es transformen, de nou, un dia al mes per tal d’oferir els dies temàtics. Enguany, els infants descobriran els menús típics de la cuina de les diferents comarques de Catalunya.

Amb l’objectiu de conèixer les comarques, les seves curiositats i, també, la seva gastronomia, us presentem el dia temàtic als menjadors escolars


Els dies temàtics transformen, un dia al mes, els nostres menjadors escolars


Aquest dia temàtic presenta un recorregut que va des del mes de setembre fins al mes de juny. Té, a més, l’objectiu de conèixer racons de Catalunya com, en primer lloc, la comarca de La Selva. No serà, però, la única comarca que els infants descobriran. Al llarg del curs n’hi ha d’altres com ara l’Ebre, l’Empordà, el Prioriat i, també, l’Anoia i el Vallès, entre d’altres.

En conseqüència a aquest dia, els nostres exploradors Diver Tàlia presentaran als infants dels menjadors escolars, també, un seguit de jocs i activitats. De manera que, aquestes, aniran relacionades amb les comarques de Catalunya.


Els dies temàtics dels menjadors escolars barregen gastronomia i lleure educatiu


Els infants treballaran, sobretot, a partir de la reflexió, de la memòria i de la investigació en aquestes activitats.

Per compartir la informació trobada i per resoldre els enigmes, hauran de cooperar i treballar en equip. Els dies temàtics també volen treballar valors essencials en la seva educació. El treball en equip i, també, la cooperació s’han convertit en uns pilars fonamentals del nostre dia a dia.

A més, el treball en equip els aportarà altres valors com l’empatia, el diàleg i l’esforç comú per superar reptes. Quan la informació és compartida i es busca el mateix objectiu, flueixen més idees i la creativitat és més alta.

Unes idees porten a unes altres, entrant en un cicle molt interessant per l’aprenentatge dels infants.

En totes aquestes activitats, és molt important els paper dels nostres equips d’educadors. Els monitors acompanyen als infants al llarg de totes les activitats de manera que sempre seran un referent orientatiu a l’hora d’ajudar-los, si cal, a resoldre-les.

El dia temàtic als menjadors escolars és una jornada de convivència amb els companys, compartint el menjar, aprenent a organitzar-se en grup, acceptar les normes i ser autònoms. Tot això ed manera lúdica i divertida, utilitzant al voltant d’un tema en comú: Les Comarques de Catalunya.