Comunicar és compartir una mica més el casal d’estiu a les famílies. La comunicació és, per tant, el procés pel qual un emissor i un receptor estableixen una connexió. Aquesta es fa a través d’uns missatge que els permet intercanviar idees i informació.

Utilitzem diferents canals de comunicació abans, durant i després del casal d’estiu. Per tant, l’objectiu és mantenir informades a totes les famílies del nostre dia a dia. També volem informar de les activitats que realitzem, de les sortides, del que cal portar cada dia i, també, de tota la informació general relacionada amb el que passa al casal d’estiu.

En primer lloc, potenciarem la comunicació verbales a les entrades i sortides del casal d’estiu. Facilitarem també els números de telèfon del coordinador i dels monitors perquè els pares i mares puguin trucar i informar-se de tot. També enviarem circulars tot informant si necessitem algun material per les activitats, les sortides o la festa final.


Creiem que la comunicació durant el casal d’estiu és primordial perquè les famílies coneguin, de primera mà, tot el que fem


Les famílies podran, a més, descarregar-se l’aplicació QIDS al seu telèfon. D’aquesta manera, rebran notícies, informació i fotografies del que fem cada dia.

Les xarxes socials de Divertàlia són un aparador gràfic de les activitats que duem a termes al casal d’estiu. S’hi poden trobar des dels plats que mengen els infants fins a tallers i activitats que s’han fet.

Les famílies es poden desgarregar de forma gratuïta l’aplicació Qids. És una aplicació que permet tenir una comunicació constanr i directa entre l’equip d’educadors i les famílies. Per tant, en aquesta aplicació hi podrem trobar un mur de notícies. També hi trobarem un calendari amb les dates importants i un espai on, a més, cada dia publicarem fotografies.

Des de Divertàlia dissenyem el cartell, el flyer i el díptic publictaris. Abans de començar el casal d’estiu organitzem una reunió de caràcter informatiu i, finalment, una altra de presentació. En aquesta segona entreguem un planning mensual d’activitats, una carta de funcionament i una proposta d’esmorzars saludables.


Al principi del casal d’estiu, entregarem a les famílies una proposta d’esmorzars saludables


Entregarem a les famílies un planning mensual d’activitats amb els dies de piscina, els dies de les sortides, els dies que s’ha de portar roba vella, calçat còmode i, també, els números de telèfon de l’equip d’educadors.

Finalment, entregarem a les famílies una proposta d’esmorzars saluables fets per la nostra nutricionista. L’objectiu és el de treballar els hàbits alimentaris i la importància de l’àpat de l’esmorzar i l’energia que ens aporta.