Els casals d’estiu són espais de lleure on s’educa amb valors. L’educació en valors és un concepte molt ampli que exigeix la implicació de tots els agents que hi prenen part. A través de l’educació en valors es pretén potenciar i afiançar una cultura i una forma de ser i de comportar-se basada en el respecte cap als altres.

Actualment, educar en valors es perfila com una qüestió imprescindible en la formació dels infants. En un futur, els infants han de ser capaços d’assumir nous reptes i els casals d’estiu són espais ideals per començar a posar les bases d’aquesta educació. Cal planificar aquesta educació en valors amb criteris seriosos, formals i objectius.

La possibilitat que tenen els infants d’anar als casals d’estiu, sobretot,  és una oportunitat per ells i per les famílies. Anar als casals d’estiu els aporta molts beneficis. Són espais ideals on els infants poden posar en pràctica els valors que, com a pares, hem pogut anar-los inculcant des de petits. També són espais on aprendran a compartir, a ser solidaris, a acceptar una sèrie de normes.


El principal valor d’aquet tipus d’educació als casals d’estiu és fer-la un instrument que ajudi al creixement personal dels infants


Als casals d’estiu, els infants tenen la oportunitat de fer diferents activitats que facilitaran la seva adaptació al grup. Així també aprendran a acceptar un seguit de normes de joc i de convivència i tindran la oportunitat de posar en pràctica, també, les normes de convivència, valors i actituds que venen inculcats des de casa.

Quins valors poden aprendre els infants als casals d’estiu?

A continuació us oferim una petita llista d’aluns valors que els infants aprendran i posaran en pràctica en les setmanes de realització del casal:

  • Solidaritat amb els altres. En primer lloc, aprendran a ser solidaris amb els altres infants del casal, ajudant-los en tot allò que necessitin.
  • Empatia. Aprendran a posar-se en la situació dels altres. Veure quines necessitats poden tenir i com els afecten les coses que els puguin passar.
  • Treball en equip. Als casals d’estiu es realitzen activitats i tallers en equip que fomenten aquest aspecte. Els infants han de col·laborar entre ells per assolir els objectius d’aquestes activitats.
  • Generositat. Les setmanes de casal d’estiu  és un temps en que els infants comparteixen, fan nous amics i comparteixen moltes coses amb ells.
  • Respecte. Hauran de respectar als seus companys/es, als monitors/es, l’espai on es realitza i tot el material per fer les activitats.

Solidaritat, empatia, treball en equip, generositat, respecte, creixement personal, socialització, desenvolupament d’habilitats comunicatives,…, són alguns dels valors que els infants aprendran als casals d’estiu


  • Autocontrol. Hauran de controlar els seus impulsos, medir la seva força i el seu rendiment
  • Obediència. Aprendran a seguir una sèrie de normes de convivència que s’estableix perquè el casal d’estiu pugui funcionar correctament.
  • Creixement Personal. Els infants sortiran de la seva zona de comfort. Practicaran nous esports, nous jocs, noves activitats de lleure que els ajudarà a desenvolupar el seu talent i les seves habilitats.
  • Socialització. Els infants estaran en un entorn diferent del que estan acostumats, amb infants que no coneixen. Aquest tipus de situacions els ajudarà a superar la por i la timidesa a l’hora d’enfrontar-se a diferents situacions.
  • Desenvolupament d’habilitats comunicatives. Finalment, molts casals d’estiu fan diferents activitats on la comunicació és important. Activitats com exposicions o el teatre ajudaran als infants a desenvolupar les seves habilitats i capacitats de comunicació.

A més, els casals d’estiu representen un entorn ideal. Per tant,  els infants podran posar en pràctica tots els valors que hi vagin adquirint.