Iniciem el curs 2018/2019 amb nous reptes, noves motivacions i noves formacions 100% subvencionades perquè et puguis marcar noves fites professionals.

A partir d’aquest proper dilluns 24 de setembre, l’escola EFA porta a l’Aula de Formació de Divertàlia una nova formació subvencionada. El curs d’Atenció a la Diversitat permetrà adquirir els coneixements necessaris per aplicar estratègies educatives que tinguin en compte les diferències, valorant la diversitat com una riquesa i aprenent programes preventius i com dur-los a terme.

El curs, que va dirigit a mestres, professors, monitors de lleure, vetlladors, monitors de suport, educadors socials,… i tots els professionals de l’educació que vulguin aplicar estratègies tenint en compte la diversitat, té com a objectius principals conèixer les característiques de les persones amb necessitats educatives especials i aprendre nous recursos per gestionar els conflictes que es puguin donar dins de les aules o dins dels menjadors escolars.

També, des del passat 17 de setembre, a la mateixa Aula de Formació de Divertàlia, l’escola EFA imparteix el curs d’Atenció a la Diversitat: TDA/H dirigit a tots els professionals de l’educació que volen conèixer els principals elements derivats del TDA/H. Els alumnes aprenen a saber identificar un nen o nena amb TDA/H i com tractar-lo, a orientar els seus familiars i a conèixer la varietat de recursos i tècniques pel seu tractament.

Un dels principals reptes amb el que es troba l’escola actual, és saber atendre bé la diversitat de característiques, diversitat de capacitats, diversitat d’interessos i de necessitats, que tenen els infants d’avui en dia.

La realitat que ens tenim actualment és molt diferent a la que teníem fa uns anys. Ens trobem amb la necessitat de tenir en compte tots aquests aspectes que provoquen diferències entre els infants i que donen com a conseqüència unes necessitats, també, diverses.

Tots els professionals de l’educació han de ser capaços d’entendre i atendre aquesta diversitat i han de poder donar una resposta educativa també diversa, que permeti a cadascun dels infants caminar cap al màxim desenvolupament de la seva personalitat.

Al llarg d’aquesta tardor, també a l’Aula de Formació de Divertàlia, s’impartirà un curs subvencionat d’Habilitats Directives. Per a més informació, no dubteu en contactar amb l’escola EFA.