Comença un nou curs escolar i arriba el moment d’organitzar la rutina diària. En conseqüència, les famílies prenen la decisió d’apuntar els seus infants als menjadors escolars. Els menjadors escolars són un espai on els infants passen un temps considerable en el seu dia a dia escolar.

A mesura que han anat passant els anys, el nombre de famílies que han optat per utilitzar aquest servei ha augmentat. Aquest augment s’explica, sobretot, a causa dels canvis que s’han produït en l’organització familiar a les llars del nostre territori.

Els nostres menjadors escolars estan en ple procés de canvi, des de ja fa uns cursos, en el seu sistema. Aquests passen, en primer lloc, per millorar la qualitat de l’alimentació.


Divertàlia fa una aposta marcada per l’alimentació saludable als menjadors escolars mitjançant productes frescos, locals i de temporada


Introduïm productes ecològics, frescos, locals i de temporada. De manera que no només busquem millorar l’alimentació dels infants, sinó que també afavorim i potenciem el desenvolupament de la producció agrària de les zones properes.

A nivell de composició dels menús, busquem un major equilibri i una major varietat gràcies al treball de la nostra nutricionista. Augmentem la quantitat de verdures i hortalisses, fruites i llegums. D’aquesta manera, reduïm els excessos de carn vermella i els làctics i, a més, incrementem les propostes de peix. A banda d’aquesta estructura, també, introduïm nous cereals com la quinoa.

Cada curs escolar, Espai Cuina Divertàlia realitza una tasca de revisió i millora dels menús dels nostres menjadors escolars. Fem una proposta de menú mensual en detriment del menú de temporada, de manera que donem prioritat a l’estacionalitat dels productes i, per tant, afavorim el producte de temporada.


Els menús dels nostres menjadors escolars augmenten la quantitat de verdures i horalisses, fruites i llegums


Com a resultat, també, s’afavoreix el producte de temporada específicament per a cada mes de l’any. D’aquesta manera, a més, es desperta l’interès dels infants davant la varietat de productes i de propostes culinàries.

Els menjadors escolars han de ser una eina educativa complementària. Han de tenir objectius principals i han d’intervenir en l’educació per a la salut, la higiene i l’alimentació saludable. Aquesta educació va estretament lligada amb l’ensenyança, també, de valors relacionats amb la responsabilitat, l’oci i la convivència.


Els menjadors escolars compleixen una important funció educativa en alimentació saludable


Els menjadors escolars són, sobretot, una eina de molta ajuda per a les famílies. Per això, cal que a casa es procuri complementar el menjar de l’escola amb els sopars. Aquests, han de ser, també, equilibrats i contenir verdures, fècules, carn, peix i ou.