Al casal d’estiu potenciem les activitats d’aprenentatge i servei, un aprenentatge basat en l’experiència i el servei a la comunitat. D’aquesta manera es genera un cercle virtuós: l’aprenentatge aporta qualitat al servei que es presta i, a més, el servei atorga sentit a l’aprenentatge.

S’uneixen, sobretot, dos aspectes presents sempre al casal d’estiu. Aquest cercle virtuós que us citàvem funciona com una brúixola perfecta ja que orienta el talent dels infants cap al compromís social. De manera que aquest talent es faci servir, a més, en la millora de la societat.

En primer lloc, hauríem de procurar que aquesta experiència pels infants del casal d’estiu se’n pugui extreure, realment, la seva essència. El veritable èxit d’aquesta educació consisteix en formar bons ciutadans del futur. Aquests han de ser capaços, també, de millorar la societat i no només el seu currículum personal.


El casal d’estiu potencia les activitats d’aprenentatge i servei, basades en un aprenentatge basat en l’experiència i el servei a la comunitat


En les activitats d’aprenentatge i servei al casal d’estiu, l’infant identifica al seu entorn més proper una situació de millora. D’aquesta manera s’hi compromet. Es desenvolupa un projecte solidari que posa en joc coneixements, habilitats, actituds i valors. És una pràctica educativa en què els infants aprenen mentre actuen sobre necessitats reals.

Consideracions sobre les activitats APS

Potser, començar a implantar un projecte d’aprenentatge i servei al casal d’estiu pot resultar complexe. En primer lloc, l’experiència ha de ser significativa i, per això, hem de tenir en compte aquests 4 aspectes:

  • Primer de tot, la participació.
  • En segon lloc, la cooperació. Cal plantejar un projecte i activitats d’APS com una forma d’ajuda entre iguals i ha de fer-se com un treball en equip.
  • Reflexió com un aspecte continuat i productiu. Pot fer-se mitjançant aportacions concretes i rellevants o analitzant l’experiència un cop acabada.
  • Finalment, la difusió. El reconeixement que genera satisfacció i agraïment als participants és molt beneficiosa.

El projecte d’aprenentatge i servei al casal d’estiu ha de tenir en compte la participació, la cooperació, la reflexió i la difusió


A més de fer un servei a la comunitat, ajudar als altres és un dels mètodes d’aprenentatge més beneficiós. Fa que els infants del casal d’estiu trobin sentit a la seva pràctica solidària.

Potenciar l’APS al casal d’estiu és una forma de posar el nostre granet de sorra per aconseguir aquest en l’educació.

Les activitats d’aprenentatge i servei al casal d’estiu són útils per als infants. També ho són per a les organitzacions socials i per a la comunitat. Pels infants ja que afavoreix el seu aprenentatge significatiu, millora la seva motivació i promou el seu desenvolupament social i personal. Pels a les organitzacions socials perquè difon els seus valors i reforça la seva acció transformadora. Finalment per a la comunitat ja que, a més, millora les condicions de vida de les persones.

La iniciativa, la intel·ligència i la creativitat serveixen de molt poca cosa si no s’orienten bé. Per això, és important potenciar aquest tipus d’activitats al casal d’estiu ja que els infants aprenen a orientar el seu talent al servei de les altres persones.